چارت رشته های تحصیلی واحد

                                                                                                               


سرفصل دروس مهندسی عمران با چهار گرایش آب ،خاک،راه وسازه مصوب وزارت علوم (۸۱/۲/۲۹)
سرفصل دروس دوره کارشناسی عمران _عمران مصوب وزارت علوم(۸۴/۱۱/۱۵)
سرفصل دروس کارشناسی عمران مصوب وزارت علوم (۸۸/۲/۲۶)
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی ۹۰ به بعد
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی ۸۹
مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
کاردانی ساختمان - فنی حرفه ای
کاردانی ساختمان - کار و دانش
سرفصل عمران ۸۸.۸۹
سرفصل عمران ۹۰
تکنولوژی عمران
عمران اجرایی

چارت دروس کارشناسی ارشد

چارت پیشنهادی مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (۱)

چارت پیشنهادی مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (۲)

چارت پیشنهادی مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (۳)لینک به دانشکده فنی مهندسیچارت درسی پیشنهادی رشته مهندسی تکنولوژی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
 چارت درسی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 
چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته معماری

چارت درسی مهندسی معماری(ورودی ۹۷ به بعد)

 شرایط نظام مهندسی استان قزوین جهت اخذ پروانه اشتغال به کار دانشجویان معماری 
لینک دانشکده فنی و مهندسی


 چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته علوم  اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

چارت رشته تحصیلی کارشناسی پیوسته روانشناسی (ورودی ۹۹به بعد)

چارت درسی رشته روانشناسی سال تحصیلی ۹۲ یه بعد

چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مدیریت ورزشی
چارت رشته تحصیلی روانشناسی صنعتی و سازمانی
چارت رشته تحصیلی علوم اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کاردانی ناپیوسته حسابداری
چارت رشته روانشناسی گرایش اصلاح و تربیت
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته حسابداری
چارت رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
چارت  رشته ی تربیت بدنی مربیگری
چارت رشته تحصیلی مدیریت صنعتی
چارت درسی دانشجویان رشته حقوق
چارت درسی اختیاری رشته حقوق

چارت درسی گروه کارشناسی حقوق ورودی ۹۶ به بعد(۹۷/۱۱/۰۳)


چارت درسی ارشد علوم اقتصاد
چارت درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی(۹۷/۸/۰۲)
سرفصل دروس دوره ارشد حقوق مالی - اقتصادی
چارت درسی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی(۹۷/۸/۰۲)
چارت درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(۹۷/۸/۲)
برنامه نیمسال مقدماتی-دروس کمبود و جُبرانی در ارشد حقوق مالی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-گرایش منابع اطلاعاتی


کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
چارت رشته تحصیلی گروه مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی 
چارت رشته صنایع غذایی
چارت رشته صنایع غذایی۲


لینک دانشکده فنی  مهندسی

چارت رشته شیمی گرایش معدنی (کارشناسی ارشد)

چارت رشته شیمی کاربردی (۹۴ به بعد)
مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی

چارت رشته الکتروتکنیک (ورودی۹۹)

چارت رشته الکترونیک عمومی (ورودی۹۹)

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (برق صنعتی)

کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک(ورودی ۹۹)
مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع

کاردانی پیوسته رشته الکترونیک عمومی(وودی ۹۹)

مهندسی فناوری شبکه های انتقال و برق (ورودی ۹۷به بعد)

مهندسی فناوری ماشین افزار (ورودی ۹۷ به بعد)


لینک دانشکده فنی و مهندسیچارت رشته  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی ( سال ۹۳ و ما قبل)
چارت رشته  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (سال۹۴ )
چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ( سال ۹۳ و ما قبل)
چارت رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ( ۹۴ به بعد)

چارت رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات.


چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات ( سال ۹۲ و ماقبل)
چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات ( سال ۹۳ به بعد)
چارت درسی مهندسی نرم افزار ( سال ۹۲ و ماقبل)

چارت درسی مهندسی نرم افزار ( سال ۹۳ به بعد)


چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار-کامپیوترچارت درسی کاردانی پیوسته کامپیوتر _نرم افزار (سال 99 به بعد)
چارت درسی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزار
چارت درسی کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار
چارت درسی مهندسی رباتیک
پروژه گروه کامپیوترلینک دانشکده فنی و مهندسینقشه کشی عمومی -نقشه کشی طراحی صنعتی
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید -قالب سازی
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید ماشین ابزار
کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی فناوری مکانیک -تاسیسات حرارتی و برودتی(سال ۹۷ به بعد)

مهندسی فناوری مکانیک خودرو(سال ۹۷به بعد)
کاردانی ساخت و تولید پیوسته ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته - مکانیک خودرو
کارشناسی ناپیوسته جوشکاری
مهندسی تکنولوژی خودرو
کارشناسی پیوسته مکانیک

شرح کلی دوره  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چارت دروس کارشناسی ارشد ورودی‌های سال ۹۴ و ۹۳

گرایش بازاریابی

گرایش بازرگانی داخلی

گرایش بیمه

گرایش بین الملل(مرتبط)

گرایش بین الملل (غیر مرتبط)

گرایش تحول

گرایش مالی

چارت دروس کارشناسی ارشد ورودی‌های سال ۹۵

گرایش استراتژیک

گرایش بازاریابی

گرایش بازرگانی داخلی

گرایش بازرگانی بین الملل

گرایش تجارت الکترونیک

گرایش کارآفرینی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-گرایش منابع اطلاعاتی


لینک دانشکده تحصیلات تکمیلی