چارت رشته های تحصیلی واحد

                                                                                                               


سرفصل دروس مهندسی عمران با چهار گرایش آب ،خاک،راه وسازه مصوب وزارت علوم (29/02/81)
سرفصل دروس دوره کارشناسی عمران _عمران مصوب وزارت علوم(15/11/84)
سرفصل دروس کارشناسی عمران مصوب وزارت علوم (26/2/88)
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 90 به بعد
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 89
مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
کاردانی ساختمان - فنی حرفه ای
کاردانی ساختمان - کار و دانش
سرفصل عمران 88.89
سرفصل عمران 90
تکنولوژی عمران
عمران اجرایی

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد

چارت پیشنهادی مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (۱)

چارت پیشنهادی مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (۲)

چارت پیشنهادی مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی (۳)لینک به دانشکده فنی مهندسی


چارت درسی پیشنهادی رشته مهندسی تکنولوژی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
 چارت درسی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 
چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته معماری

 

 شرایط نظام مهندسی استان قزوین جهت اخذ پروانه اشتغال به کار دانشجویان معماری 
لینک دانشکده فنی و مهندسی


 چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته علوم  اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

چارت درسی رشته روانشناسی سال تحصیلی 92 یه بعد

چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مدیریت ورزشی
چارت رشته تحصیلی روانشناسی صنعتی و سازمانی
چارت رشته تحصیلی علوم اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کاردانی ناپیوسته حسابداری
چارت رشته روانشناسی گرایش اصلاح و تربیت
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته حسابداری
چارت رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
چارت  رشته ی تربیت بدنی مربیگری
چارت رشته تحصیلی مدیریت صنعتی
چارت درسی دانشجویان رشته حقوق
چارت درسی اختیاری رشته حقوق

چارت درسی گروه کارشناسی حقوق ورودی ۹۶ به بعد(۹۷/۱۱/۰۳)


چارت درسی ارشد علوم اقتصاد
چارت درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی(۹۷/۸/۰۲)
سرفصل دروس دوره ارشد حقوق مالی - اقتصادی
چارت درسی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی(۹۷/۸/۰۲)
چارت درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(۹۷/۸/۲)
برنامه نیمسال مقدماتی-دروس کمبود و جُبرانی در ارشد حقوق مالی


کارشناسی ارشد روانشناسی عمومیچارت رشته تحصیلی گروه مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی 
چارت رشته صنایع غذایی
چارت رشته صنایع غذایی2


لینک دانشکده فنی  مهندسی

 

چارت رشته شیمی گرایش معدنی (کارشناسی ارشد)

چارت رشته شیمی کاربردی (94 به بعد)

 
چارت مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (برق صنعتی)
مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع

مهندسی فناوری شبکه های انتقال و برق (ورودی 97 به بعد)

مهندسی فناوری ماشین افزار (ورودی 97 به بعد)


لینک دانشکده فنی و مهندسیچارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی (کارشناسی ارشد سال 93 و ما قبل)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (کارشناسی ارشد 94 )
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد سال 93 و ما قبل)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد 94 به بعد)

چارت رشته مدیریت فناوری اطلاعات (کارشناسی ارشد)

چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات ورودی سال 92 و ماقبل
چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات ورودی سال 93 به بعد
چارت درسی مهندسی نرم افزار ورودی سال 92 و ماقبل

چارت درسی مهندسی نرم افزار ورودی سال 93 به بعد

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار-کامپیوتر


چارت درسی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزار
چارت درسی کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار
چارت درسی مهندسی رباتیک
پروژه گروه کامپیوترلینک دانشکده فنی و مهندسی


 


نقشه کشی عمومی -نقشه کشی طراحی صنعتی
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید -قالب سازی
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید ماشین ابزار
کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی فناوری مکانیک -تاسیسات حرارتی و برودتی(سال 97 به بعد)

مهندسی فناوری مکانیک خودرو(سال 97 به بعد)
کاردانی ساخت و تولید پیوسته ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته - مکانیک خودرو
کارشناسی ناپیوسته جوشکاری
مهندسی تکنولوژی خودرو
کارشناسی پیوسته مکانیک

شرح کلی دوره  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چارت دروس کارشناسی ارشد ورودی‌های سال 94 و 93

گرایش بازاریابی

گرایش بازرگانی داخلی

گرایش بیمه

گرایش بین الملل(مرتبط)

گرایش بین الملل (غیر مرتبط)

گرایش تحول

گرایش مالی

چارت دروس کارشناسی ارشد ورودی‌های سال 95

گرایش استراتژیک

گرایش بازاریابی

گرایش بازرگانی داخلی

گرایش بازرگانی بین الملل

گرایش تجارت الکترونیک

گرایش کارآفرینیلینک دانشکده تحصیلات تکمیلی