لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
15علیپرهیزکاریکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
16میر طاهرپرتویاقتصادعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
19محسنجوراب دوزانبرق الکترونیکفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
20سید مرتضیحسینی لرگانیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
26امیددائیکامپیوتر سخت افزارفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی
27مهرنوشذوقی توتکابنیمعماریفنی و مهندسیدانشجوی دکتریمربی