لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۵۱ تا ۵۶ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
54رضامحمدیاریریاضیعلوم پایهدکتریاستادیار
55مجیدمحوی شیرازیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
56مهدیملا مطلبیکامپیوتر نرم افزارفنی و مهندسیدکتریاستادیار
58سید محمودموسوی صفویمهندسی شیمیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
59فرهادمیرزائیحقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
61بهنامنیلفروشان دردشتیمهندسی هسته ایعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی