لیست اعضای هیات علمی

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
58سید محمودموسوی صفویمهندسی شیمیفنی و مهندسیدکتریاستادیار
59فرهادمیرزائیحقوق جزا و جرم شناسیعلوم انسانیدکتریاستادیار
61بهنامنیلفروشان دردشتیمهندسی هسته ایعلوم پایهدانشجوی دکتریمربی
نمایش ۵۱ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.