لیست اعضای هیات علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیدانشکدهمقطع تحصیلیمرتبه علمی
1مسعودجلیل مهرحسابداریعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
2حجتحاتمیتربیت بدنیعلوم انسانیدکتریاستادیار
3ابراهیمرنگرزتربیت بدنیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
4حسام الدینمشیدیمکانیک - ساخت و تولیدفنی و مهندسیدکتریاستادیار
5جوادنفریفقه و اصولعلوم انسانیدکتریمربی
6حسینآقا علیخانیزبان انگلیسیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
7محمد تقیابراهیمیحقوق عمومیعلوم انسانیدانشجوی دکتریمربی
8سحراحمدیانمدیریت کارآفرینیعلوم انسانیدکتریاستادیار
9ابراهیماحمدیروانشناسی عمومیعلوم انسانیدکتریاستادیار
10محمد رضااسدی اسدآبادمکانیک ماشینهای کشاورزیفنی و مهندسیدکتریاستادیار