انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


                                                                                                                    
سرفصل دروس مهندسی عمران با چهار گرایش آب ،خاک،راه وسازه مصوب وزارت علوم (29/02/81)
سرفصل دروس دوره کارشناسی عمران _عمران مصوب وزارت علوم(15/11/84)
سرفصل دروس کارشناسی عمران مصوب وزارت علوم (26/2/88)
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 90 به بعد
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 89
مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
کاردانی ساختمان - فنی حرفه ای
کاردانی ساختمان - کار و دانش
سرفصل عمران 88.89
سرفصل عمران 90

لینک به دانشکده فنی مهندسی
چارت درسی پیشنهادی رشته مهندسی تکنولوژی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
چارت درسی پیشنهادی رشته نقشه کشی معماری(کاردانی)
 
چارت درسی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
 
چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته معماری

شرایط نظام مهندسی استان قزوین جهت اخذ پروانه اشتغال به کار دانشجویان معماری و عمران 
لینک دانشکده فنی و مهندسی


 

نیمسال بندی دروس رشته روانشناسی   (برای ورودی های 92 به بعد)

چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته علوم  اقتصادی گرایش صنعتی

چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری
چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مدیریت ورزشی
چارت رشته تحصیلی روانشناسی صنعتی و سازمانی
چارت رشته تحصیلی علوم اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کاردانی ناپیوسته حسابداری
چارت رشته روانشناسی گرایش اصلاح و تربیت
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته حسابداری
چارت رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
چارت  رشته ی تربیت بدنی مربیگری
چارت رشته تحصیلی مدیریت صنعتی
چارت درسی دانشجویان رشته حقوق
چارت درسی اختیاری رشته حقوق

سرفصل دروس دوره ارشد حقوق مالی - اقتصادی
چارت کلی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی
برنامه نیمسال مقدماتی-دروس کمبود و جُبرانی در ارشد حقوق مالی

چارت رشته تحصیلی گروه مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی 
لینک دانشکده فنی  مهندسی

چارت رشته تحصیلی برق انتقال
چارت درسی رشته الکتروتکنیک
چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته الکترونیک
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته الکترونیک با دیپلم کاردانش ورودی 87 به بعد
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته الکترونیک با دیپلم کار و دانش ورودی 85 به بعد
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته الکترونیک با دیپلم فنی و حرفه ای ورودی 85 به بعد
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته الکترونیک با دیپلم فنی و حرفه ای ورودی 87 به بعد


لینک دانشکده فنی و مهندسیپروژه گروه کامپیوتر
چارت درسی مهندسی رباتیک
چارت درسی کاردانی پیوسته کامپیوتر
چارت درسی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر
چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات
چارت درسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
چارت درسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی (کارشناسی ارشد)لینک دانشکده فنی و مهندسیچارت درسی رشته مهندسی تکنولوژی جوشکاری-کارشناسی ناپیوسته
چارت درسی رشته  کارشناسی ناپیوسته  ساخت و تولید- ماشین ابزار
چارت رشته تحصیلی گروه مکانیک به همراه تمام گرایش های آن
چارت کارشناس ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی
جارت کارشناسی پیوسته مکانیک

لینک دانشکده فنی و مهندسی


 
 

چارت رشته تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به همراه تمام گرایش های آن
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
لیست دروس جبرانی ارشد مدیریت