انتخاب وب سایت

                                                                                                                    
سرفصل دروس مهندسی عمران با چهار گرایش آب ،خاک،راه وسازه مصوب وزارت علوم (29/02/81)
سرفصل دروس دوره کارشناسی عمران _عمران مصوب وزارت علوم(15/11/84)

سرفصل دروس کارشناسی عمران مصوب وزارت علوم (26/2/88)
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 90 به بعد
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 89
مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
کاردانی ساختمان - فنی حرفه ای
کاردانی ساختمان - کار و دانش
سرفصل عمران 88.89
سرفصل عمران 90
تکنولوژی عمران
عمران اجراییلینک به دانشکده فنی مهندسی
چارت درسی پیشنهادی رشته مهندسی تکنولوژی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
چارت درسی پیشنهادی رشته نقشه کشی معماری(کاردانی)
 
چارت درسی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
 
چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته معماری

 شرایط نظام مهندسی استان قزوین جهت اخذ پروانه اشتغال به کار دانشجویان معماری 
لینک دانشکده فنی و مهندسی 

چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته علوم  اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری
چارت درسی رشته روانشناسی سال تحصیلی 92 یه بعد


چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مدیریت ورزشی
چارت رشته تحصیلی روانشناسی صنعتی و سازمانی
چارت رشته تحصیلی علوم اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کاردانی ناپیوسته حسابداری
چارت رشته روانشناسی گرایش اصلاح و تربیت
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته حسابداری
چارت رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
چارت  رشته ی تربیت بدنی مربیگری
چارت رشته تحصیلی مدیریت صنعتی
چارت درسی دانشجویان رشته حقوق
چارت درسی اختیاری رشته حقوق


چارت درسی ارشد علوم اقتصاد
چارت درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
سرفصل دروس دوره ارشد حقوق مالی - اقتصادی
چارت کلی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی
چارت درسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
برنامه نیمسال مقدماتی-دروس کمبود و جُبرانی در ارشد حقوق مالیکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چارت رشته تحصیلی گروه مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی 
چارت رشته صنایع غذایی
چارت رشته صنایع غذایی2لینک دانشکده فنی  مهندسی
چارت مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (برق صنعتی)
مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیعلینک دانشکده فنی و مهندسیچارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی (کارشناسی ارشد سال 93 و ما قبل)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (کارشناسی ارشد 94 )
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد سال 93 و ما قبل)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد 94)
چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات ورودی سال 93 به بعد
چارت درسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
چارت درسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات 
چارت درسی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر
چارت درسی کاردانی پیوسته کامپیوتر
چارت درسی مهندسی رباتیک
پروژه گروه کامپیوترلینک دانشکده فنی و مهندسی


کاردانی پیوسته - مکانیک خودرو مخضوص دانشجوان دارای دیپلم فنی و حرفه ای
کاردانی پیوسته - مکانیک خودرو مخضوص دانشجوان دارای دیپلم  کاردانش
نقشه کشی عمومی -نقشه کشی طراحی صنعتی
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید -قالب سازی
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید ماشین ابزار
کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی
کاردانی ساخت و تولید پیوسته ماشین ابزار
کارشناسی ناپیوسته جوشکاری
مهندسی تکنولوژی خودرو
کارشناسی پیوسته مکانیک

 

شرح کلی دوره  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیچارت درسی ارشد گرایش بازرگانی داخلی
چارت درسی ارشد  گرایش بین الملل
چارت درسی ارشد گرایش بازاریابی
چارت درسی ارشد  گرایش تحول
چارت درسی ارشد گرایش بیمه
چارت درسی ارشد گرایش مالیلینک دانشکده علوم انسانی