انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


                                                                                                                    
سرفصل دروس مهندسی عمران با چهار گرایش آب ،خاک،راه وسازه مصوب وزارت علوم (29/02/81)
سرفصل دروس دوره کارشناسی عمران _عمران مصوب وزارت علوم(15/11/84)

سرفصل دروس کارشناسی عمران مصوب وزارت علوم (26/2/88)
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 90 به بعد
مهندسی عمران-عمران پیوسته ورودی 89
مهندسی تکنولوژی عمران- عمران
کاردانی ساختمان - فنی حرفه ای
کاردانی ساختمان - کار و دانش
سرفصل عمران 88.89
سرفصل عمران 90
تکنولوژی عمران

لینک به دانشکده فنی مهندسی
چارت درسی پیشنهادی رشته مهندسی تکنولوژی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته
چارت درسی پیشنهادی رشته نقشه کشی معماری(کاردانی)
 
چارت درسی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
 
چارت درسی کارشناسی پیوسته رشته معماری

 شرایط نظام مهندسی استان قزوین جهت اخذ پروانه اشتغال به کار دانشجویان معماری 
لینک دانشکده فنی و مهندسی 

چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته علوم  اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری
چارت درسی رشته روانشناسی سال تحصیلی 92 یه بعد


چارت رشته تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مدیریت ورزشی
چارت رشته تحصیلی روانشناسی صنعتی و سازمانی
چارت رشته تحصیلی علوم اقتصادی گرایش صنعتی
چارت رشته تحصیلی کاردانی ناپیوسته حسابداری
چارت رشته روانشناسی گرایش اصلاح و تربیت
چارت رشته تحصیلی کاردانی پیوسته حسابداری
چارت رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
چارت  رشته ی تربیت بدنی مربیگری
چارت رشته تحصیلی مدیریت صنعتی
چارت درسی دانشجویان رشته حقوق
چارت درسی اختیاری رشته حقوق
سرفصل دروس دوره ارشد حقوق مالی - اقتصادی
چارت کلی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی
برنامه نیمسال مقدماتی-دروس کمبود و جُبرانی در ارشد حقوق مالی


کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چارت رشته تحصیلی گروه مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی 
چارت رشته صنایع غذایی
چارت رشته صنایع غذایی2لینک دانشکده فنی  مهندسی
چارت مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک (برق صنعتی)
مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیعلینک دانشکده فنی و مهندسیچارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی (کارشناسی ارشد)
چارت رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کارشناسی ارشد)
چارت درسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
چارت درسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
چارت درسی مهندسی فناوری اطلاعات 
چارت درسی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر
چارت درسی کاردانی پیوسته کامپیوتر
چارت درسی مهندسی رباتیک
پروژه گروه کامپیوترلینک دانشکده فنی و مهندسی


چارت درسی رشته مهندسی تکنولوژی جوشکاری-کارشناسی ناپیوسته
چارت درسی رشته  کارشناسی ناپیوسته  ساخت و تولید- ماشین ابزار
چارت رشته تحصیلی گروه مکانیک به همراه تمام گرایش های آن
چارت کارشناس ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی
چارت کارشناسی پیوسته مکانیک

.........................................


چارت درسی کاردانی مکانیک خودرو
چارت درسی کاردانی مکانیک خودرو-کارودانش
چارت درسی کاردانی مهندسی تکنولوژی- مکانیک خودرو

لینک دانشکده فنی و مهندسی

 

شرح کلی دوره  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیچارت درسی گرایش بازرگانی داخلی
چارت درسی گرایش بین الملل
چارت درسی گرایش بازاریابی
چارت درسی گرایش تحول
چارت درسی گرایش بیمه
چارت درسی گرایش مالیلینک دانشکده علوم انسانی