۰۱:۱۶ - چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

معرفی معاونت آموزشی واحد

نام و نام خانوادگی:علی پرهیزکاری
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مقطع تحصیلی:دانشجوی دکتری
مرتبه:مربی

· با استعانت از درگاه خداوند متعال و کمک و رهنمودها و همراهی همه سروران گرامی، ریاست محترم واحد، معاونین محترم، روسای محترم دانشکده ها و اساتید گرانقدر و همراهی کارکنان خدوم و زحمت کش و دانشجویان عزیز این حوزه در نظر دارد در راستا اهداف دانشگاه و مطابق برنامه های مشروحه ذیل در جهت ارتقاء نظام آموزشی واحد حرکت نماید امید است تک تک عزیزان ما را در این امر خطیر یاری و همراهی نمایند. بر همگان روشن است که دانشگاه آزاد اسلامی بار عظیمی از مسئولیت آموزشی کشور رابردوش دارد و قطعا بدون آن خلاء بسیار بزرگی در راه رسیدن به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی که همان تعلیم و آموزش به خیل عظیم جوانان مشتاق به کسب علم و دانش این سرزمین گوهر باراست مشاهده می شد. همه به یاد داریم که چند سال پیش سد بزرگی به نام کنکور مانع رسیدن مشتاقان علم و دانش به مراکز آموزش عالی بود.آموزش همراه با کیفیت یکی از اهداف عالی و مقدس این واحد دانشگاهی می باشد وتلاش می شود که در آینده به سمتی حرکت نماییم که پایه گذار تاسیس رشته های روز و جدید و متناسب با منطقه و کشور باشیم .می دانیم که دانشجو و آموزش دو واژه تفکیک ناپذیرند. دانشجویان عزیز باید توجه داشته باشند که در راهی گام نهاده اند که خوشبختانه پایانی ندارد در واقع فراغت از تحصیل بی معناست. چرا که آموزش یک نیاز دائمی و همیشگی برای انسانهاست و فراغت از آموزش و کسب علم به هیچ وجه جایگاهی ندارد.

اهداف و برنامه های حوزه معاونت آموزشی:

اهم برنامه­ها عبارتند از:

  - بهینه سازی وانطباق استانداردهای آموزشی ونیز اصلاح و بهبود نظام آموزشی براساس دستورالعمل های نظارت و ارزیابی آموزشی.

-ارتقاء میزان کارآئی اعضای هیات علمی و وارونه کردن هرم از مربی به استادیار.

-  گسترش هدفمند و برنامه ریزی شده دوره ها و رشته های دانشگاه بخصوص در دوره تحصیلات تکمیلی با درنظر گرفتن نیازهای منطقه.

- ارزیابی و کنترل میزان افت و رشد تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف و برنامه ریزی برای بالا بردن انگیزه های آموزشی در دانشجویان.

تعیین اهداف و اولویت های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه: